infographic
Warszawa,
06
grudnia
2021
|
09:54
Europe/Warsaw

Badanie Goodyear Sustainable Reality potwierdza, że polskie floty pozytywnie reagują na wyzwania klimatyczne

Podsumowanie

 

W inauguracyjnym badaniu Goodyear wzięło udział 985 flot z Europy, w tym 168 z Polski.

3 z 4 flot uznały redukcję śladu węglowego za ważną kwestię.

Prym wiodą większe floty.

 

Według Europejskiego Zielonego Ładu, przyjętego w 2019 roku, redukcja emisji gazów cieplarnianych w transporcie ma sięgnąć 90% w porównaniu do poziomu z 1990 roku. W przypadku nowych pojazdów ciężarowych emisja CO2, mierzona przez VECTO, ma zostać obniżona o 15% do 2025 roku i o 30% do 2030 roku. Te element mają coraz większe znaczenie także w decyzjach zakupowych - coraz więcej klientów końcowych i inwestorów wybiera I nagradza firmy z jasno określoną strategią społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem pierwszego badania Goodyear Sustainable Reality Survey z 2021 r. było sprawdzenie, jakie działania podejmują obecnie partnerzy transportowi, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla, i co zamierzają osiągnąć. Uzyskane odpowiedzi sugerują, że zrównoważony rozwój ma duże znaczenie dla operatorów w branży transportowej.

Zrównoważony transport ważnym punktem programu

Niezależnie od rozmiarów, polskie firmy transportowe przywiązują coraz większą wagę do znaczenia bardziej ekologicznych praktyk. Trzy czwarte wszystkich respondentów uznało zrównoważony rozwój za kwestię ważną lub bardzo ważną. Prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że jest to nieodłączna część wartości ich firmy.

“Odpowiedzi uzyskane w badaniu Goodyear Sustainable Reality Survey z 2021 r. są bardzo zachęcające i świadczą o tym, że ochrona środowiska zajmuje ważne miejsce w programach działań branży. Oprócz zwiększonego nacisku na redukcję emisji podczas produkcji nowych pojazdów, menedżerowie flot podejmują wyraźne działania. W pozytywny sposób reagują na wyzwania klimatyczne, aby realizować cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i wspierać dążenie do neutralnej klimatycznie przyszłości" - mówi Maciej Szymański, dyrektor marketingu Commercial Business Europe w Goodyear.

Do 2022 roku ~75% flot będzie miało jasno określone cele

Większe floty (liczące powyżej 250 pojazdów) są liderami, wprowadzającymi do swoich codziennych działań kulturę zorientowaną na ochronę środowiska, mają również jasno określone cele ekologiczne. W przypadku Polski, obecnie około 1/3 flot biorących udział w badaniu deklaruje, że ma zdefiniowane cele zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie aż 43% z nich planuje określić te cele w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

"Przemysł zmierza w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości, a jednocześnie znajduje się w punkcie krytycznym, ponieważ dostawcy usług transportowych i logistycznych w całej Europie stoją w obliczu wahań popytu i rosnących wyzwań operacyjnych, na które składają się presja czasu i kosztów, jak również zwiększona złożoność. Widzimy wyraźne zapotrzebowanie na proste rozwiązania spełniające zarówno cele zrównoważonego rozwoju, jak i wydajności. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć ten proces, zrównoważony rozwój musi stać się oczywistością.” - mówi Szymański.

Najpopularniejsze środki i znaczenie zachęt

Jednym z najczęściej podejmowanych działań jest odnawianie parku samochodowego, przy czym 71% polskich operatorów odświeża swoją flotę wymieniając pojazdy na bardziej przyjazne dla środowiska. Coraz częściej stosowane są alternatywne układy napędowe (tj. elektryczne, hybrydowe, LNG) – przodują w tym floty liczące od 250 do 500 pojazdów, na takie rozwiązanie wskazało 75% z nich.

61% procent polskich flot korzysta już z bardziej paliwooszczędnych opon. W tym kontekście Goodyear wspiera producentów samochodów ciężarowych i firmy transportowe w ich dążeniu do bardziej ekologicznej przyszłości. Wprowadzona niedawno na rynek opona Goodyear FUELMAX ENDURANCE charakteryzuje się niskimi oporami toczenia i trwałością, które pomagają flotom w realizacji celów zrównoważonego rozwoju bez komplikowania codziennej pracy.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, floty decydują się na bieżnikowanie. Pozwala to zmniejszyć ilość surowców, odpadów i energii potrzebnych do produkcji, zarazem jest to kolejne proste rozwiązanie pozwalające flotom obniżyć emisję dwutlenku węgla. W procesie bieżnikowania Goodyear stosuje bieżniki tej samej jakości, co w nowych oponach, dzięki czemu mają one takie same właściwości.

Dodatkowe środki mające na celu poprawę równowagi ekologicznej floty obejmują optymalizację zachowań kierowców, takich jak techniki eko-jazdy. 65% procent polskich operatorów już stosuje tę praktykę, przy czym ustalanie celów w zakresie zużycia paliwa jest również w toku. Dla porównania średnia europejska wynosi 55 %.

Około 85% polskich flot objętych badaniem stwierdziło, że przynajmniej w niewielkim stopniu zna nadchodzące przepisy środowiskowe mające zastosowanie do branży transportowej, w tym zachęty środowiskowe i systemy podatkowe, a także inne bardziej restrykcyjne przepisy.

Zachęty finansowe, takie jak ulgi podatkowe, są kluczowym czynnikiem motywującym dla 71% ankietowanych flot. Ponad jedna trzecia ankietowanych firm postrzega zrównoważony rozwój jako sposób na obniżenie kosztów operacyjnych.

Koszty i złożoność hamują ekologiczną mobilność

Główną przeszkodą w podejmowaniu kolejnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju są koszty, ponad 60% badanych flot stwierdziło, że niektóre rozwiązania są zbyt drogie. 75% procent flot posiadających ponad 500 pojazdów twierdzi, że wprowadziłoby więcej usprawnień, gdyby dostępne były zachęty finansowe.

39% procent firm twierdzi, że bardziej zrównoważone rozwiązania są zbyt skomplikowane (średnia europejska wynosi 45%), aby można je było włączyć do ich codziennej działalności. Jednak przewoźnicy dostrzegają kluczową rolę analizy danych. 69% operatorów stosuje obecnie rozwiązania telematyczne, aby poprawić wydajność pojazdów i zmniejszyć emisję spalin.

Pełny pakiet kompleksowych rozwiązań Goodyear do zarządzania oponami I flotą można łatwo zintegrować z operacjami flotowymi. Czytniki najazdowe Goodyear Drive-Over-Reader i DrivePoint umożliwiają zautomatyzowaną analizę opon w ciągu kilku sekund przy każdej wizycie pojazdu na placu. System Goodyear TPMS dostarcza operatorom dane w czasie rzeczywistym i umożliwia pełną łączność z ofertą rozwiązań FMS (FleetManagementSolutions) marki ZF Transics, w tym z internetowym rozwiązaniem zaplecza biurowego (TX CONNECT) i portalem umożliwiającym wgląd w sprawność techniczną i kondycję parku naczep (TX TRAILERFIT).

O badaniu Sustainable Reality Survey

W ramach badania Sustainable Reality Survey Goodyear zaprosił floty z całej Europy do wyrażenia swoich opinii na temat zrównoważonego rozwoju. W ankiecie prowadzonej w sierpniu i wrześniu 2021 r. wzięło udział 985 flot z 36 krajów europejskich. We współpracy z organizacją non-profit TreeNation za głos każdego uczestnika badania posadzono jedno drzewo, co jeszcze bardziej podkreśla zaangażowanie Goodyear w ochronę środowiska i ramy korporacyjnej odpowiedzialności BetterFuture.