Hanau/Wien/Volketswil,
01
december
2021
|
15:07
Europe/Amsterdam

GOODYEAR SUSTAINABLE REALITY SURVEY TOONT AAN DAT VLOTEN POSITIEF REAGEREN OP KLIMAATUITDAGINGEN

Transport Sustainable Reality Survey

 • 985 transportbedrijven in Europa reageren op de eerste Goodyear Sustainable Reality Survey
 • 3 op de 4 transportbedrijven ziet het verkleinen van de CO2-voetafdruk als een belangrijke kwestie
 • Grotere vloten lopen voorop
 • De Europese Green Deal van 2019 beoogt een vermindering van de broeikasgasemissies van het vervoer met 90% ten opzichte van het niveau van 1990, en de CO2-emissies van nieuwe zware vrachtwagens, zoals gemeten door VECTO, moeten in 2025 met 15% zijn verminderd, en met 30% in 2030. Bovendien kiezen en belonen steeds meer eindklanten en investeerders bedrijven met een duidelijke strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  De eerste 2021 Goodyear Sustainable Reality Survey onderzocht wat transportpartners momenteel doen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen en wat ze van plan zijn te bereiken. Uit de antwoorden blijkt dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in de transportsector.

  Duurzaam vervoer hoog op de agenda

  Bedrijven van alle groottes hechten meer belang aan meer milieuvriendelijke praktijken. Driekwart van alle respondenten erkent duurzaamheid als een belangrijk of zeer belangrijk onderwerp. Meer dan de helft van de ondervraagden verklaarde dat het een intrinsiek onderdeel is van hun bedrijfswaarden.

  "De antwoorden op de 2021 Goodyear Sustainable Reality Survey zijn zeer bemoedigend en onderstrepen dat milieuduurzaamheid hoog op de agenda's van de industrie staat. Naast de toegenomen aandacht voor emissiereductie bij de productie van nieuwe voertuigen, ondernemen wagenparkbeheerders duidelijk actie. Ze reageren op een positieve manier op de klimaatuitdagingen om de CO2-reductiedoelstellingen te halen en de stap naar een klimaatneutrale toekomst te ondersteunen," zegt Maciej Szymanski, Director of Marketing for Commercial Business Europe bij Goodyear.

  Tegen 2022 hebben 4 op de 5 wagenparken duidelijke doelstellingen

  Vloten met meer dan 500 voertuigen nemen het voortouw door een milieugerichte cultuur in hun dagelijkse activiteiten op te nemen en 70% van de grotere vloten geeft aan dat ze ook duidelijke groene doelstellingen hebben gedefinieerd. In het najaar van 2022 zullen 4 van de 5 bevraagde vloten KPI's voor duurzaamheid hebben opgesteld, een stijging van 38% ten opzichte van 2021.

  "Terwijl de sector naar een groenere toekomst evolueert, bevindt ze zich ook op een kritiek punt nu transport- en logistieke dienstverleners in heel Europa geconfronteerd worden met schommelingen in de vraag en toenemende operationele uitdagingen die gekenmerkt worden door tijds- en kostendruk en toegenomen complexiteit. Wij zien een duidelijke behoefte aan eenvoudige oplossingen die zowel op duurzaamheid als op efficiëntie zijn gericht. Om de beweging verder te versnellen, is het essentieel om van duurzaamheid een gegeven te maken," zegt Szymanski.

  Populairste maatregelen en het belang van subsidies

  Een van de meest voorkomende maatregelen is de vernieuwing van voertuigparken, waarbij 68% van de exploitanten hun wagenpark opfrist met schonere opties. Alternatieve aandrijflijnen zijn in opmars, en in vloten met meer dan 500 voertuigen schakelt 43% over op elektrische, hybride of LNG-aangedreven voertuigen.

  Zestig procent van de wagenparken maakt al gebruik van brandstofefficiëntere banden. In die context ondersteunt Goodyear vrachtwagenfabrikanten en transportbedrijven in hun streven naar een groenere toekomst. De onlangs geïntroduceerde Goodyear FUELMAX ENDURANCE-band heeft een lage rolweerstand en duurzaamheidskenmerken die wagenparken helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken zonder de dagelijkse werkzaamheden complexer te maken.

  Om hun ecologische voetafdruk verder te verkleinen, kiezen transportbedrijven voor loopvlakvernieuwing. Door het hergebruik van het karkas van de band, minder grondstoffen, minder afval en minder energie die bij de productie komt kijken, is dit een andere eenvoudige oplossing voor transportbedrijven om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Bij Goodyear-vernieuwing worden loopvlakken van dezelfde kwaliteit gebruikt als voor de nieuwe banden, waardoor dezelfde prestaties worden geboden.

  Andere maatregelen om de milieuduurzaamheid van wagenparken te verbeteren, zijn onder andere het optimaliseren van het rijgedrag van bestuurders, zoals eco-drivingtechnieken. Vijfenvijftig procent van de bestuurders maakt hier al gebruik van en er worden ook doelstellingen voor het brandstofverbruik vastgesteld.

  Van de ondervraagde vloten verklaart 45% op de hoogte te zijn van de komende milieuwetgeving die van toepassing is op de transportsector, waaronder milieusubsidies en belastingregelingen, naast andere meer restrictieve regelgeving.

  Financiële stimulansen zoals belastingvoordelen zijn voor 72% van de ondervraagde vloten belangrijke motivatoren. Een derde van de ondervraagde bedrijven ziet duurzaamheid als een manier om de bedrijfskosten te verlagen.

  Kosten en complexiteit remmen groene mobiliteit

  Belangrijkste belemmering om nog meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen zijn de kosten; meer dan 60% geeft aan dat sommige oplossingen te duur zijn. 79 procent van de vloten met meer dan 500 voertuigen geeft aan dat ze aangemoedigd zouden worden om meer verbeteringen door te voeren als er financiële stimulansen beschikbaar zouden zijn.

  Vijfenveertig procent van de bedrijven geeft aan dat duurzamere oplossingen te ingewikkeld zijn om in hun dagelijkse activiteiten te integreren. Vervoerders erkennen echter de kracht van data-intelligentie. 54% van de transporteurs maakt nu gebruik van telematica-oplossingen om de brandstofefficiëntie te verbeteren en de uitstoot te verminderen.

  Het complete pakket aan Goodyear alles-in-één oplossingen voor banden- en wagenparkbeheer kan eenvoudig in de werkzaamheden van het wagenpark worden geïntegreerd. De Goodyear Drive-Over-Reader en DrivePoint bieden binnen enkele seconden een geautomatiseerde bandenanalyse telkens wanneer een voertuig het terrein oprijdt. Goodyear TPMS levert real-time gegevens aan bestuurders en biedt volledige connectiviteit met ZF's FMS-portfolio (FleetManagementSolutions) van Transics, inclusief een web based backoffice-oplossing (TX CONNECT) en een portaal dat inzicht biedt in de technische prestaties en de gezondheid van het wagenpark (TX TRAILERFIT).

  Over de Sustainable Reality Survey

  In het kader van de Sustainable Reality Survey heeft Goodyear wagenparken uit heel Europa uitgenodigd om hun mening over duurzaamheid te geven. 985 wagenparken uit 36 Europese landen hebben in augustus en september 2021 deelgenomen. In samenwerking met de non-profitorganisatie TreeNation is er voor elke deelnemer aan de enquête een boom geplant, wat de betrokkenheid en het kader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van Goodyear's Better Future nog eens onderstreept.