19
december
2022
|
17:34
Europe/Amsterdam

Goodyear Sustainable Reality Survey: duurzaamheid blijft een belangrijk punt bij vloten

Goodyear heeft de resultaten van zijn jaarlijkse Sustainable Reality Survey bekendgemaakt. De enquête vroeg meer dan 1400 wagenparkbeheerders uit 33 Europese landen naar hun inspanningen, doelstellingen en strategieën op het gebied van duurzaamheid. De belangrijkste bevindingen zijn: 

  • Vloten melden een aanzienlijke toename van duidelijk omschreven duurzaamheidsdoelstellingen en -maatregelen.
  • De kennis van de milieuwetgeving blijft toenemen.
  • Banden blijven een sleutelrol spelen bij het verlagen van de CO2-emissies van het wagenpark.

Een overweldigende meerderheid van de antwoorden benadrukte het belang van duurzaamheid voor hun bedrijven, waarbij grotere vloten vaker melden dat ze strategieën en maatregelen toepassen om hun CO2-uitstoot en afvalmateriaal te verminderen. De enquête registreerde een toename van 28% van het aantal vloten dat zegt dat duurzaamheidsmaatregelen niet alleen goed zijn voor de milieu-inspanningen, maar ook een drijvende kracht achter de winstgevendheid. De resultaten van de enquête geven aan dat de sector goed op de hoogte is en bereid is stappen te zetten om de efficiëntie te verbeteren.

Banden blijven een sleutelrol spelen bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen
Van alle wagenparken die aan het onderzoek deelnamen, zei 54% dat brandstofefficiënte banden deel uitmaken van hun oplossing, op de tweede plaats na het inzetten van efficiëntere voertuigen. De rolweerstand speelt een belangrijke rol in de algemene efficiëntie van een voertuig. In het verleden waren wagenparkbeheerders gedwongen te kiezen tussen duurzaamheid, grip, brandstofefficiëntie en kilometrage, maar de nieuwste Goodyear-technologieën maken dergelijke compromissen overbodig. Als een wagenpark bijvoorbeeld wordt uitgerust met de FUELMAX ENDURANCE-serie van Goodyear, kan dit leiden tot een CO2-reductie van 2%, wat neerkomt op een besparing van 40.000 liter brandstof per jaar voor een wagenpark van 100 voertuigen.1 

Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial Europe, Goodyear, zei: "Brandstofefficiënte banden zijn een aanzienlijke kostenbesparing voor wagenparken. Het Goodyear FUELMAX ENDURANCE-assortiment biedt een hoge brandstofefficiëntie met verbeterde kilometrage en tractie. Het is een perfecte keuze voor wagenparken die gericht zijn op brandstofbesparing maar veelzijdigheid en robuustheid vereisen voor regionaal gebruik. Terwijl we deze periode van hoge energieprijzen doorstaan, is het geen verrassing dat wagenparken meer aandacht besteden aan details als het gaat om banden en andere materiaalverschillen die de efficiëntie van het wagenpark echt kunnen verbeteren." 

Kennis van regionale wetgeving jaar op jaar sterker
De kennis van de milieuwetgeving binnen landen is verbeterd sinds de enquête van 2021. 89% van de vloten zegt bekend te zijn met de wetgeving die van toepassing is op hun lokale vervoersmarkt, wat betekent dat vloten zich in een veel sterkere strategische positie bevinden om beslissingen te nemen op basis van overheidswetgeving. Het suggereert ook dat vloten actief op de hoogte zijn van de inspanningen van hun respectieve landen om de duurzaamheid te verbeteren.

Kosten en complexiteit blijven voor veel vloten een belemmering
Hoewel het algemene beeld positief is, blijven er verschillende belangrijke belemmeringen bestaan voor de implementatie van duurzame oplossingen. Met name voor kleinere wagenparken bleek uit het onderzoek dat de initiële kosten momenteel niet opwegen tegen het toekomstige rendement van de investering, waarbij 59% van de wagenparken de kosten aanvinkten als de belangrijkste belemmering voor bepaalde oplossingen. Dit wordt ondersteund door 74% van de antwoorden die financiële stimulansen noemen als de meest impactvolle aanmoediging om de duurzaamheid te verbeteren, wat bevestigt dat vloten de impact van het huidige economische klimaat voelen. Ondertussen blijft de complexiteit van het installeren van instrumenten die helpen bij het meten en verminderen van milieueffecten voor veel kleine en middelgrote vloten buiten bereik.

Het antwoord op de uitdagingen die uit het onderzoek naar voren komen is Goodyear Total Mobility, een geïntegreerd aanbod voor wagenparkbeheer dat vrachtwagenbanden, oplossingen en diensten samenbrengt die hetzelfde doel ondersteunen: het verminderen van stilstand en het verbeteren van de efficiëntie, waardoor de brandstofkosten worden verlaagd en de CO2-emissiedoelstellingen worden gehaald.

Szymanski merkte op: "Wat de onderzoeksresultaten ons vertellen is dat de industrie op de goede weg is naar een duurzame toekomst. De meeste vloten blijven hun inspanningen opvoeren, vooral die met de grootste impact. Sinds de enquête van vorig jaar is het economische landschap aanzienlijk veranderd, dus we kunnen nog meer bemoedigd worden door de inspanningen van de vloten in deze periode, vooral nu de discussie verschuift van een pure milieukwestie naar één van gelijke tred houden met de industrie en winstgevendheid." 

 

GOOD22-198_Survey_Rusults_One_Pager_A4_EN_V03-1

1 Gebaseerd op VECTO-berekening, verschil tussen C-EU-bandenlabel en B-EU-bandenlabel voor brandstofefficiëntie. Overschakelen van een C-label naar een brandstofefficiënte band met B-label betekent een CO2-reductie van 2%. Dit komt neer op een besparing van ongeveer 1 ton CO2-uitstoot en 400L brandstof per vrachtwagen, per jaar. 

Boilerplate

Over The Goodyear Tire & Rubber Company 
Goodyear is een van 's werelds grootste bandenbedrijven. Het bedrijf heeft ongeveer 72.000 mensen in dienst en produceert zijn producten in 55 fabrieken in 23 landen over de hele wereld. De twee Innovation Centers in Akron, Ohio, en Colmar-Berg, Luxemburg, streven ernaar state-of-the-art producten en diensten te ontwikkelen die de technologische en prestatiestandaard voor de industrie bepalen. Ga voor meer informatie over Goodyear en zijn producten naar www.goodyear.com/corporate 

Over de Goodyear Sustainable Reality Survey 2022 

De Goodyear Sustainable Reality Survey werd uitgevoerd tussen april en juli 2022. In totaal deden 1.431 bedrijven uit 33 landen mee aan de editie van 2022. Goodyear heeft ook samengewerkt met de non-profitorganisatie TreeNation, die een boom heeft geplant voor elke ontvangen respons op de enquête.