Praha,
09
Leden
2023
|
15:40
Europe/Amsterdam

GOODYEAR PŘEDSTAVIL PNEUMATIKY VYROBENÉ Z 90 % Z TRVALE UDRŽITELNÝCH MATERIÁLŮ A SCHVÁLENÉ PRO PROVOZ NA SILNICI

Společnost hodlá již během letošního roku vyrábět a prodávat pneumatiky s až 70% podílem udržitelných materiálů

Společnost Goodyear Tire & Rubber Company představila na začátku ledna předváděcí pneumatiky vyrobené z 90 % z trvale udržitelných surovin. Předváděcí pneumatiky úspěšně prošly všemi potřebnými schvalovacími testy i interními zkouškami společnosti Goodyear.

Předváděcí pneumatiky se vyznačují i nižší hodnotou valivého odporu než referenční pneumatiky vyrobené z tradičních surovin. Mají tak navíc také potenciál snižovat spotřebu paliva a uhlíkovou stopu při provozu.

Loni v lednu Goodyear oznámil, že zvládl vyrobit pneumatiky se 70% podílem trvale udržitelných materiálů. Letos již ve spolupráci se svými subdodavateli plánuje praktickou výrobu omezené série těchto pneumatik. Zájemci o jejich pořízení se mohou zaregistrovat k odběru aktuálních informací na stránce Goodyear.com/SustainableMaterialTire.   

Uvedení pneumatik vyrobených z 90 % z trvale udržitelných surovin na trh bude vyžadovat další spolupráci s dodavatelskou základnou společnosti, aby se dojednaly dodávky velkých objemů inovativních materiálů potřebných na jejich výrobu. 

Úspěšně pokračujeme na cestě k našemu cíli uvést do roku 2030 na trh první pneumatiky se stoprocentním obsahem udržitelných materiálů," řekl Chris Helsel, senior viceprezident pro globální operace a technologický ředitel Goodyear Tire & RubberCompany. „Uplynulý rok byl pro jeho naplnění klíčový. Prozkoumali jsme nové technologie, identifikovali možnosti další spolupráce a využili odhodlání našeho týmu, abychom zvládli výrobu pneumatik z 90 % udržitelných materiálů, ale také abychom již letos mohli vyrábět pneumatiky s až 70% podílem udržitelných materiálů. Náš tým tak dále prokazuje své inovační schopnosti a odhodlání pracovat na lepší budoucnosti."

Předváděcí pneumatiky z 90 % udržitelných surovin - 17 různých výchozích surovin ve 12 komponentech pneumatik

Předváděcí pneumatiky vyrobené z 90 % z trvale udržitelných surovin obsahují ve svých dvanácti součástech celkem 17 různých výchozích materiálů, včetně těchto:

·               Saze v pneumatikách slouží ke zpevnění směsi a k prodloužení jejich životnosti. Tradičně se vyrábějí spalovánímrůzných druhů ropných produktů. Předváděcí pneumatiky vyrobené z 90 % z trvale udržitelných surovin obsahují čtyři různé typy sazí, které se vyrábějí z metanu, oxidu uhličitého, rostlinného oleje a suroviny vzniklé pyrolýzou pneumatik určených na likvidaci. Všechny tyto technologie slouží ke snížení objemu uhlíkových emisí, cirkulárnímu hospodářství a využívání uhlíku z živé přírody při zachování potřebných užitných vlastností. 

·               Využití sójového oleje napomáhá zachovávat poddajnost pryžové směsi pneumatik při různých změnách teploty.Sójový olej je přírodní zdroj, který omezuje nutnost využívání ropných produktů. Téměř 100 % bílkovin ze sóji sevyužívá v potravinářství a při výrobě krmiv, ale olej, který vzniká při jejím zpracování zůstává z velké části nevyužit a může tak sloužit pro technické účely. 

·               Silika (oxid křemičitý) se v pneumatikách běžně využívá, protože pomáhá zlepšit jejich přilnavost a snižovatspotřebu paliva. Předváděcí pneumatiky vysoce kvalitní oxid křemičitý vyráběný z popela z rýžových slupek (RHA silika). Popel vzniká spalováním odpadu při zpracování rýže a většinou se jen ukládá na skládky.

·               Polyester se získává recyklací plastových lahví a dalšího plastového odpadu. Získaný materiál slouží jako jedna z výchozích surovin pro výrobu technického polyesteru, který je jednou ze složek kordové vrstvy kostry pneumatik.  

·               Pryskyřice se využívají pro zlepšení trakčních vlastností pneumatik. V předváděcích pneumatikách byly tradiční pryskyřice vyrobené z ropy nahrazeny biologicky obnovitelnými borovicovými pryskyřicemi.

·               Dráty patky a ocelový kord zajišťují vyztužení konstrukce radiálních pneumatik. V předváděcích pneumatikách je použit patkový drát a ocelový kord z oceli s vysokým obsahem recyklovaného kovu, která se vyrábí v elektrické obloukové peci (EAF). Tento výrobní proces umožňuje snížit spotřebu energie a zvýšit obsah recyklovaného kovu v oceli. Vyznačuje se také nižším objemem emisí skleníkových plynů než standardní výroba ocelí ve vysoké peci. 

·               Pneumatiky obsahují rovněž polymery certifikované v systému ISCC se sledovaným podílem biologických a biologicky obnovitelných surovin. 

Přechod k trvale udržitelným materiálům je patrný již i u některých nabízených produktových řad společnosti Goodyear. Osm produktových řad a některé závodní pneumatiky již obsahují sójový olej. A od roku 2018 Goodyear ve svých produktových řadáchvíce než zdvojnásobil uplatnění RHA siliky. Uvedením pneumatik s až 70% podílem udržitelných materiálů na trh Goodyear v praxi demonstruje svůj závazek přispívat svými produkty k lepší budoucnosti.                                                                                       

*Trvale udržitelný materiál je definován jako materiál na biologické bázi/obnovitelný, recyklovaný nebo takový, který může být vyroben s využitím jiných trvale udržitelných postupů v zájmu zachování zdrojů a/nebo snížení emisí. 

**Pneumatiky s 90% podílem udržitelných materiálů byly vyvinuty jako předváděcí pneumatiky, které dokládají, že Goodyear dokáže vyrábět osobní pneumatiky s vysokým podílem udržitelných materiálů.                                                                                                                           

download
goodyear_fine_ext_v08 (1080p) (2)
infographic
Share this infographic via social media or on your site
O společnosti Goodyear

Goodyear je jedním z největších světových výrobců pneumatik. Společnost zaměstnává přibližně 72 tisíc pracovníků a své výrobky vyrábí ve 57 závodech v 23 zemích světa. Dvě inovační centra – Akron v Ohiu a Colmar-Berg v Lucembursku – usilují o rozvoj nejmodernějších výrobků a služeb, které stanovují technologické a výkonnostní standardy pro celé odvětví. Více informací o společnosti Goodyear a jejích produktech najdete na https://www.goodyear.eu/corporate_emea/