Warszawa,
28
czerwca
2022
|
10:56
Europe/Warsaw

Goodyear potwierdza swoje zaangażowanie w odpowiedzialność korporacyjną w raporcie za 2021 rok

Firma Goodyear Tire & Rubber Company opublikowała raport dotyczący wyników w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej za 2021 rok. W dokumencie tym podsumowano postępy, jakie producent poczynił w realizacji krótko- i długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie potwierdza on zaangażowanie w etyczne i zrównoważone procesy, materiały i programy.

„Raport za 2021 rok daje możliwość zastanowienia się nad postępami, jakie poczyniliśmy na drodze do zrównoważonego rozwoju, ale jest też okazją do spojrzenia w przyszłość" - powiedział Richard J. Kramer, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Goodyear. „Zrównoważony rozwój jest kamieniem węgielnym naszej strategii biznesowej i integralną częścią naszej kultury. Nasz zaangażowany zespół, składający się z ponad 70 000 pracowników na całym świecie, będzie nadal dostarczać wysokiej jakości produkty i zaawansowane rozwiązania w zakresie mobilności, korzystając z materiałów pochodzących ze źródeł zarządzanych w sposób odpowiedzialny i wydajny. Chcemy pomagać klientom w osiąganiu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i budować lepszą przyszłość, aby zapewnić światu mobilność dziś i w przyszłości.”

Raport Goodyeara za 2021 rok skupia się na czterech filarach odpowiedzialności korporacyjnej Goodyear Better Future: Zrównoważone pozyskiwanie surowców, Odpowiedzialna działalność, Zaawansowana mobilność i Inspirująca kultura. Poniżej opisano niektóre z najważniejszych punktów raportu.

Zrównoważone pozyskiwanie surowców: W 2021 r. naukowcy i inżynierowie Goodyeara skonstruowali demonstracyjną oponę w 70% wykonaną z materiałów pochodzących  ze zrównoważonych źródeł. Jest to znaczący postęp na drodze do realizacji celu firmy, jakim jest stworzenie do 2030 r. opony w 100% wykonanej z materiałów zrównoważonych. W skład opony demonstracyjnej wchodzi 13 różnych komponentów, w tym trzy różne mieszanki węglowe wytwarzane z metanu, dwutlenku węgla i oleju roślinnego, olej sojowy, krzemionka z popiołu z łusek ryżowych oraz poliester pochodzący z recyklingu plastikowych butelek i innych odpadów plastikowych.

Odpowiedzialna działalność: Oprócz ogłoszenia długoterminowego celu klimatycznego, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r., Goodyear kontynuował prace nad zmniejszeniem swojego wpływu na środowisko. W 2021 r. firma zredukowała intensywność emisji gazów cieplarnianych o 24%, a energochłonność o 18% w porównaniu z 2010 rokiem. Goodyear zmniejszył także globalne zużycie wody o 17% w porównaniu z 2020 rokiem.

Zaawansowana mobilność: W 2021 r. Goodyear nadal koncentrował się na poprawie efektywności paliwowej, zmniejszając o 32% opory toczenia i o 8,8% ciężar opon w globalnym asortymencie opon osobowych w porównaniu z poziomem z 2005 roku.

Inspirująca kultura: W 2021 r. liczba członków stowarzyszonych w Grupach Pracowników Goodyeara (ERG) nadal rosła. Stworzono więc dodatkową ERG, co zwiększyło całkowitą liczbę ERG Goodyeara do ośmiu. Obecnie zrzeszają one ponad 3300 pracowników na całym świecie.  

„Rok 2021 przyniósł liczne osiągnięcia i czuję się zainspirowany postępami, jakie czynimy” - dodał Ellis A. Jones, wiceprezes i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. „To wysiłek zespołowy, w który zaangażowani są wszyscy nasi pracownicy na całym świecie. Mamy mocne fundamenty, które pozwolą na dalsze identyfikowanie możliwości i odpowiadanie na wyzwania.”

Raport Goodyeara za 2021 rok został przygotowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Core option. Aby zapoznać się z tegorocznym raportem, odwiedź stronę.

infographic