AKRON, Ohio,
27
maja
2021
|
08:27
Europe/Warsaw

Goodyear podkreśla swoje zaangażowanie w odpowiedzialność korporacyjną w raporcie za rok 2020

Firma Goodyear opublikowała swój roczny globalny raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej. Pomimo wyzwań związanych z trwającą pandemią COVID-19, w raporcie podsumowano działania przedsiębiorstwa w 2020 r., które świadczą o jego stałym zaangażowaniu w etyczne i zrównoważone procesy, materiały i programy.

„W 2020 r. pracownicy Goodyear byli bardziej elastyczni niż kiedykolwiek wcześniej, spełniając najpilniejsze potrzeby biznesowe i służąc naszym klientom, służbom ratunkowym a także innym współpracownikom” - powiedział Richard J. Kramer, prezes i dyrektor generalny The Goodyear Tire & Rubber Company. „W naszych działaniach nadal kierujemy się filozofią opisaną w programie Goodyear Better Future, czyli zasadami odpowiedzialności korporacyjnej, które jednoczą nas w dążeniu do bezpieczeństwa, jakości, uczciwości i odpowiedzialności.”

Raport Goodyear za roku 2020 jest uporządkowany według filarów programu Better Future, do których należą: zrównoważone pozyskiwanie surowców, odpowiedzialna działalność operacyjna, odpowiadanie na wyzwania związane z przyszłą mobilnością i tworzenie inspirującej kultury. Do najważniejszych punktów raportu należą:

Zrównoważone pozyskiwanie surowców: W 2020 r. Goodyear wprowadził na rynek czwartą linię opon osobowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych, w których oleje ropopochodne zastąpiono olejem sojowym. Olej sojowy jest odnawialnym surowcem pochodzenia biologicznego, który pomaga utrzymać elastyczność mieszanki gumowej opony w niskich temperaturach, co jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zachowanie i zwiększenie przyczepności na suchej, mokrej i zimowej nawierzchni.

Odpowiedzialna działalność operacyjna: W 2020 r. Goodyear kontynuował prace nad zmniejszeniem wpływu na środowisko, osiągając 20% redukcję intensywności emisji gazów cieplarnianych, 19% redukcję energochłonności i 55% redukcję zużycia wody w porównaniu z poziomem z 2010 r.

Odpowiadanie na wyzwania związane z przyszłą mobilnością: W 2020 r. Goodyear nadal koncentrował się na poprawie efektywności paliwowej, uzyskując 31% zmniejszenie oporów toczenia i o 8,2% redukcję ciężaru opon w globalnym asortymencie opon osobowych w porównaniu z rokiem 2005. Ponadto firma postawiła sobie ambitne cele technologiczne, w tym aby do 2027 r. wszystkie opony Goodyear stały się inteligentnymi oponami wyposażonymi w czujniki i technologię przesyłania danych, natomiast kolejny krok zakłada opracowanie do 2030 r. w pełni ekologicznej i bezobsługowej opony z trwałych materiałów.

Tworzenie inspirującej kultury: W 2020 r. nadal rosła liczba członków stowarzyszonych w Grupach Pracowników Goodyear (ERG). Obecnie działa siedem grup ERG, które zrzeszają ponad 3000 członków na całym świecie w 32 oddziały. Pomimo pandemii, w ciągu ostatnich dwóch lat ERG zorganizowały ponad 200 wydarzeń związanych z rozwojem zawodowym i nawiązywaniem kontaktów.

Raport Goodyear za rok 2020 został przygotowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Core. Aby zapoznać się z tegorocznym raportem, odwiedź stronę.