Warszawa,
10
stycznia
2022
|
10:41
Europe/Warsaw

Goodyear opracowuje innowacyjną oponę w 70% opartą na materiałach zrównoważonych

Firma poczyniła znaczne postępy w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest wyprodukowanie do 2030 r. opony w 100% wykonanej z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Firma Goodyear Tire & Rubber Company zapowiedziała wprowadzenie na rynek demonstracyjnej opony w 70% opartej na materiałach zrównoważonych i wykorzystującej wiele innowacyjnych rozwiązań.

„W 2020 roku wyznaczyliśmy sobie ambitny cel, aby w ciągu 10 lat stworzyć oponę wykonaną w 100% ze zrównoważonych materiałów, a nasi naukowcy i inżynierowie poczynili ogromne postępy w osiągnięciu tego celu" - powiedział Chris Helsel, starszy wiceprezes ds. operacji globalnych i dyrektor ds. technologii. „To ekscytujące osiągnięcie, które świadczy o naszym zaangażowaniu w zwiększanie wykorzystania zrównoważonych materiałów w naszych oponach.”

Opona wykonana w 70% z materiałów zrównoważonych zawiera 13 składników w dziewięciu elementach konstrukcyjnych, w tym te opisane poniżej. Wskaźniki wydajności monitorowane przez producenta wykazały, że właściwości tych komponentów zapewniają wysokie osiągi takiej opony.

  • Sadza jest dodawana do opon w celu wzmocnienia mieszanki oraz zwiększenia ich trwałości - tradycyjnie wytwarzana pochodzi ze spalania różnych produktów naftowych. W nowej oponie Goodyear zastosowano trzy różne rodzaje sadzy, które są produkowane z metanu, dwutlenku węgla i oleju roślinnego. Wstępne oceny cyklu życia wykazują zmniejszone emisje dwutlenku węgla w porównaniu z obecnymi metodami produkcji sadzy czy wykorzystaniem źródeł surowców pochodzenia biologicznego lub odpadów.
  • Stosowanie oleju sojowego w oponach to istotna innowacja Goodyear, która pomaga utrzymać elastyczność mieszanki gumowej opony w zmiennych temperaturach. Olej sojowy jest surowcem pochodzenia biologicznego, co pozwala Goodyear zmniejszyć zużycie produktów ropopochodnych. Prawie 100% białka sojowego wykorzystuje się w produkcji żywności/pasz, ale pozostaje znaczna nadwyżka oleju, którą można wykorzystać w zastosowaniach przemysłowych.
  • Krzemionka jest składnikiem często stosowanym w oponach w celu poprawy przyczepności i zmniejszenia zużycia paliwa. Nowa opona Goodyear zawiera unikalną odmianę krzemionki wytwarzanej z popiołu z łusek ryżu, produktu ubocznego przetwarzania ryżu, który często jest wyrzucany na wysypiska śmieci. Z tego właśnie popiołu odpadowego wytworzono wysokiej jakości krzemionkę
  • Poliester jest uzyskiwany z recyklingu plastikowych butelek i innych plastikowych odpadów poprzez przekształcenie poliestru w jego podstawowe substancje chemiczne i zamianę go w poliester techniczny, możliwy do zastosowania w kordach opon.

Opona Goodyear wykonana w 70% ze zrównoważonych materiałów została wyprodukowana jako opona demonstracyjna.

download
englishsustainabletire