Warszawa,
28
marca
2023
|
09:05
Europe/Warsaw

Nowe rozwiązanie Goodyear DrivePoint Heavy Duty dla pojazdów i maszyn portowych – większa wydajność firm przeładunkowych

  • Przyjazne dla użytkownika aplikacje mobilne i internetowe do proaktywnego monitorowania opon i prewencyjnej konserwacji.
  • Automatyczny i dynamiczny pomiar ciśnienia w oponach.
  • Większa wydajność i niższe koszty operacyjne dla firm zajmujących się przeładunkiem kontenerów. 

Goodyear wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązanie do monitorowania opon DrivePoint Heavy Duty, które usprawnia serwisowanie opon w pojazdach obsługujących terminale przeładunkowe i wydłuża żywotność ogumienia - co potwierdził pilotaż w jednym z portów w Rotterdamie. System złożony z trzech elementów - Goodyear FleetHub, DriverHub i TechHub – dostarcza informacje optymalizujące pracę na trzech poziomach: operatorów maszyn, kierowców i techników.

System Goodyear DrivePoint Heavy Duty jest oparty na przyjaznych dla użytkownika aplikacjach mobilnych i internetowych. Bazuje na technologii sprawdzonej już w branży samochodów użytkowych, dostosowanej do potrzeb większych maszyn używanych do przeładunku kontenerów, takich jak wozy wysokiego składowania, wozy bramowe i pojazdy kierowane automatycznie (AGV).

System wykorzystuje zasilane bateriami odbiorniki, które mogą być umieszczone w porcie lub na placu przeładunkowym. Odbiorniki zbierają i analizują dane pochodzące z wbudowanych w opony czujników ciśnienia, co pozwala zaoszczędzić cenny czas operatorów parku maszyn.

„Branża przeładunku kontenerów stoi w obliczu bezprecedensowej presji podaży i kosztów, a Goodyear DrivePoint Heavy Duty pomoże sprostać tym wyzwaniom. Zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań z obsługą oprogramowania zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i w aplikacjach mobilnych, pozwoli skrócić czas potrzebny na kontrolę maszyn i konserwację opon, dzięki czemu operatorzy będą mogli skupić się na utrzymaniu pojazdów w ruchu,” wyjaśnił Octavian Velcan, dyrektor zarządzający Goodyear ds. OTR & Aviation w regionie EMEA.

Łatwy w instalacji sprzęt

Goodyear DrivePoint Heavy Duty zawiera trzy elementy oprogramowania przeznaczone dla operatorów, kierowców i techników: Goodyear FleetHub, Goodyear DriverHub i Goodyear TechHub.

Goodyear FleetHub to specjalnie zaprojektowana aplikacja internetowa i mobilna, której zadaniem jest dostarczanie stałych informacji dotyczących stanu opon floty. Dzięki zintegrowanej łączności ze sprzętem maszynowym i portowym to rozwiązanie zapewnia operatorowi oraz personelowi operacyjnemu pełny i zdalny wgląd w stan opon danej maszyny. Ponadto system wysyła alerty, gdy opona wymaga pilnej konserwacji, umożliwiając operatorom efektywne zarządzanie maszynami na indywidualnych zasadach.

Goodyear DriverHub wykorzystuje te same strumienie danych co FleetHub, ale przekształca je w informacje istotne dla kierowcy, dostarczając ciągłych danych o stanie opon. W połączeniu z urządzeniem Goodyear DrivePoint Heavy Duty, aplikacja pomaga kierowcom i operatorom podejmować odpowiednie decyzje i ograniczyć liczbę zdarzeń związanych z oponami, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w porcie.

Goodyear TechHub ułatwia technikom zarządzanie instalacją i/lub konserwacją systemu Goodyear DrivePoint Heavy Duty. Intuicyjna aplikacja mobilna ułatwia konfigurację we wszystkich pojazdach floty, prowadzi użytkownika przez procedurę instalacji i umożliwia szybkie wprowadzenie odpowiednich parametrów dla każdego typu sprzętu.

Wszystkie trzy rozwiązania są zsynchronizowane z chmurą Goodyeara, dzięki czemu dane są gromadzone nawet poza zasięgiem sieci.

Goodyear DrivePoint Heavy Duty został pilotażowo przetestowany w Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), jednym z czołowych i najbardziej zaawansowanych operatorów terminali kontenerowych w Europie [1], gdzie  został zainstalowany w terminalach ECT Euromax i ECT Delta na pojazdach AGV.

Testy próbne potwierdziły, że dzięki rozwiązaniu Goodyeara pojazdy mogą być sprawnie serwisowane, a żywotność opon ulega wydłużeniu. Rozwiązanie zostało bardzo dobrze ocenione pod kątem potrzeb operacji AGV, ponieważ nie było przestojów potrzebnych na kontrolę opon. Rozszerzone oprogramowanie może teraz przynieść te same korzyści pojazdom obsługiwanym przez kierowcę.

Wprowadzenie Drive Point Heavy Duty to kolejny element rozszerzenia oferty Goodyeara o produkty i usługi przeznaczone do zastosowań portowych. W 2021 r. producent wprowadził na rynek nowe modele opon EV-4S Gen II, EV-5S Gen II i EV-4M Port Handler, przeznaczone do maszyn obsługujących porty, jak np. ładowarki kontenerowe, wozy wysokiego składowania, wozy bramowe, wozy wahadłowe i inne podobne pojazdy.

[1] Na podstawie pilotażu zrealizowanego w porcie Hutchison Ports ECT Rotterdam w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r.