Štúdia IntelliGrip Urban Goodyear

ID

483325

DESCRIPTION
Štúdiu IntelliGrip Urban Goodyear vytvoril s cieľom zvýšiť bezpečnosť a energetickú účinnosť pneumatík a ponúknuť riešenie pre autoparky autonómnych elektromobilov budúcej generácie
CAPTION
Štúdiu IntelliGrip Urban Goodyear vytvoril s cieľom zvýšiť bezpečnosť a energetickú účinnosť pneumatík a ponúknuť riešenie pre autoparky autonómnych elektromobilov budúcej generácie
USAGE RIGHTS/RESTRICTIONS
This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes.

CONTACTS

  • Katarina Polackova
    PR Agency
    Slovakia
    -